Qualitat

Taxi Lluís Torrents està certificat des de 2004 per:

El Compromís de Qualitat Turística. Certificat que reconeix el compromís per a la millora contínua de la qualitat. Aquest certificat es revisa de forma bianual. 

El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destí (SICTED) és un projecte de millora de la qualitat dels destins turístics promogut per l'Institut de Turisme d'Espanya (TURESPAÑA) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que treballa amb empreses / serveis turístics de fins a 28 oficis diferents, amb l'objectiu últim de millorar l'experiència i la satisfacció del turista.

El distintiu és el suport que acredita el compliment dels requisits establerts en la metodologia i reconeix l'esforç i el compromís amb la qualitat i la millora contínua, a la vegada que diferencia les empreses davant la competència.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

 

Enllaços