Skip to main content

Privacy policy

CONDICIONS D'ÚS, protecció de dades I PRIVACITAT:

Llegeixi atentament aquestes condicions abans de fer servir aquest lloc web.

Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari, així com el seu correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual és responsable Taxi Lluís Torrents (Lluís Torrents Tió), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.

Atenent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de Lluís Torrents (Lluís Torrents Tió) amb la finalitat de canalitzar les seves consultes, els enviaments de circulars periòdics, comunicacions promocionals o publicitàries. Marcant la casella corresponent, vostè ens dona el seu consentiment perquè incorporem les seves dades al fitxer abans esmentat a efectes de rebre les comunicacions descrites anteriorment.

Les dades es podran cedir especialment a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals i per oferta de productes i serveis.

Vostè té el dret d’accés a les dades, el de rectificar les dades inexactes, limitació d’us de les dades, portabilitat de les dades, oposició al tractament de les dades i a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot fer-ho a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lluís Torrents (Lluís Torrents Tió) es compromet a usar les seves dades recollides mitjançant el formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.